Dječja nedjelja obilježena predavanjima u OŠ ”Jovan Gnjatović” i OŠ ”Olga Golović”

Nikšić, 25. 10. 2010. godine U okviru “Dječje nedjelje” NVO Društvo mladih ekologa Nikšić je realizovalo aktivnosti na temu ekologije u saradnji sa OŠ ”Jovan Gnjatović” i OŠ ”Olga Golović”.

U OŠ ”Jovan Gnjatović” učenici su mogli da vide prezentaciju na temu “Održivi razvoj” i učestvuju u oslikavanju školskog panoa na teme ekologije, po sopstvenom izboru učenika.

Sa učenicima eko-sekcije iz OŠ ”Olga Golović” organizovali smo izlet na Bedem i predavanje na temu selektivnog prikupljanja otpada i mogućnostima njegove ponovne upotrebe.

Kroz teoretska predavanja u trajanju od jednog školskog časa učenicima ove dvije škole približili smo teme iz oblasti održivog razvoja i selektivnog prikupljanja otpada poput značaja održivosti prirodnih resursa za buduće generacije, reciklaže, sanitarnih deponija, sekundarnih sirovina, opasnog otpada… Tokom predavanja koristili smo se i praktičnim primjerima i kod djece smo naišli na izuzetnu zainteresovanost za prezentovane teme.

Sa djecom smo podijelili i korisne eko-savjete u cilju doprinosa ljepšem životnom okruženju i održivosti prirodnih resursa.

Inače reciklaža otpada ne samo u Nikšiću već i u Crnoj Gori još uvijek je u povoju iako je to u mnogim evropskim zemljama važna privredna grana. Na primjer, Austrija reciklira svoj kompletan otpad.

Unazad nekoliko godina na lokacijama u užem gradskom jezgru Nikšića u okviru pilot projekta postavljeni su kontejneri za selektivno prikupljanje otpada. Međutim, ovaj projekat nije zaživio i u praksi jer svi kontejneri još uvijek služe istoj namjeni.

Svakako, u Nikšiću postoji potreba za izgradnjom sanitarne deponije sa reciklažnim centrom koja će zadovoljiti savremene standarde i koja bi osim ekološke imala i ekonomsku korist za grad i region.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *