Postavljanjem informativnih tabla i klupa nastavljeno uređenje Trebjese

Nikšić, 25. 5. 2013. godine Društvo mladih ekologa Nikšić u okviru projekta „Za ljepši Nikšić“, koji je finansijski podržan na prošlogodišnjem konkursu Pivare „Trebjesa“ AD Nikšić za finansiranje projekata NVO iz oblasti zaštite životne sredine, nastavlja sa realizacijom uređenja park-šume Trebjesa.

Aktivnosti podrazumijevaju postavljanje informativnih tabla i klupa na više lokacija u Trebjesi u saradnji sa Sekretarijatom za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Informativna tabla postavljena na početku Šetališta sadrži kartu posebnog prirodnog predjela Trebjesa sa pregledom rijetkih, endemičnih, zaštićenih biljnih vrsta i kulturno-istorijskih spomenika.

Informativna tabla sa fotografijama rijetkih, zaštićenih i endemičnih biljnih vrsta i tekstualnom informacijom o ovom predjelu postavljena je pored puta koji vodi prema Motelu Trebjesa.

Osim novih informativnih tabla, tokom ove akcije obnovili smo nekoliko starih i dotrajalih, a koje je lokalna uprava prije više godina postavila nakon proglašenja ovog lokaliteta posebnim prirodnim predjelom.

Postavljanjem informativnih tabla smatramo da ćemo građanima približiti značaj i raznovrsnost flore i faune Trebjese i dati doprinos edukaciji mlađih genaracija.

Osim informativnih tabla tokom ove akcije postavljali smo nove i obnavljali stare klupe na nekoliko lokacija u Trebjesi.

Trebjesa kao omiljeno izletište zaslužuje veći stepen zaštite od samih građana, a ne samo od institucija. Svakako, sama zaštita unutar institucija ne znači mnogo ako se toga ne pridržavamo i u stvarnosti.

Sve ove akcije koje realizujemo u Trebjesi su ujedno i podsticajne za građane da unaprijede svoj odnos prema ovom lokalitetu koji ima višestruko pozitivan značaj za grad i šire.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *