Zaštita životne sredine ispred NATO saveza

Nikšić, 27. 1. 2014. godine Posljednjih mjeseci sve su aktuelnije priče kojima se zagovara ulazak Crne Gore u NATO savez. Pri tome se pitanje ulaska u NATO stavlja među najvažnije državne prioritete i nestrpljivo se čeka samit NATO zemalja na kojem će se Crnoj Gori uputiti poziv za članstvo. Kao razlozi članstva u NATO često se javno navode samo pozitivni primjeri. Međutim, mnoge druge situacije u zemljama članicama ovog saveza pokazuju da članstvo ima i te kako nedostatke. NATO se opisuje i kao bezbjednosni okvir, gdje se odluke donose konsenzusom. Odmah nam nije jasno kako i na koji način Crna Gora može ravnopravno donositi odluke sa mnogo većim zemljama i vojnim silama koje svakim danom ulažu nove milione eura i velike ljudske resurse u ovaj savez. Koji su to i koliki interesi Crne Gore da se kroz NATO savez eksponira na geopolitičkoj sceni? Naravno, ova i još mnoga druga pitanja su političkog karaktera i mi se sada njima nećemo baviti.

Ovom prilikom ćemo se baviti nekim ekološkim aspektima, odnosno ekološkom opravdanošću pristupanja Crne Gore ovom vojnom savezu.

Sa ekološkog aspekta u Društvu mladih ekologa Nikšić smatramo da nam je ovaj vojni savez potpuno nepotreban i da će Crna Gora u slučaju pristupanja imati štetne posljedice po životnu sredinu i zdravlje građana.

Najpoznatija vrsta zagađenja mora je ona uzrokovana izlivanjem nafte. Učinci takvih nesreća su često katastrofalni za more i obalu. Koliko su katastrofalne razmjere zagađenja naftom govore podaci da je dovoljno samo osam grama nafte da se zagadi kubni metar mora. Koncentracija brodova u morskim vodama Crne Gore stvoriće zagađenja i uvećati otpad. Usljed boravka brodova u crnogorskim teritorijalnim vodama i lukama može doći do biološkog zagađenja otpadnim vodama čime se stvaraju rizici za ljudsko zdravlje. Takođe, postoji opravdana bojazan od izlivanja toksičnih materijala i teških metala sa brodova u more. Ne smijemo ni pomisliti kolika bi katastrofa bila usljed neke veće havarije s obzirom na vrste naoružanja i tipove municije koje koriste ratni brodovi NATO saveza. Ako su nam zbog ekonomskog razvoja potrebni trgovački i turistički brodovi, nijesu nam potreba ratni brodovi.

Ukoliko bi došlo do formiranja vojnih baza na kopnu, iskustva u drugim zemljama govore da su one nespojive sa lokalnim razvojem, a nema ni uslova za razvoj poljoprivrede i turizma. Uzmimo kao primjer bazu na Sardiniji u čijoj blizini se nalazi i poligon za vježbu gdje se koriste razna naoružanja. Kasnijim ispitivanjem hrane koja je proizvođena na terenu nadomak poligona ispostavilo se da su proizvodi štetni za upotrebu jer sadrže povećanu koncentraciju kancerogenih elemenata. U slučaju formiranja vojne baze postoji i opravdana bojazan od nagomilavanja otpada koji sadrži otrovne materijale poput azbesta, elektronske opreme, otpadnih ulja, akumulatora, otpada od potrošene municije…

Trasirani put Crne Gore kao ekološke države ne treba da bude posipan nepotrebnim količinama i raznim vrstama otpada, već treba umanjiti svaku opasnost za zdravlje građana i životnu sredinu.

U ne tako dalekoj istoriji svjedoci smo kontaminacije rta Arza sa uranijumskom municijom čiju dekontaminaciju je radio crnogorski tim, iako Crna Gora nije uzrokovala zagađenje.

Da NATO savez mnogo ne razmišlja o životnoj sredini govore i podaci o postojanju tri zone u međunarodnim vodama Jadranskog mora u kojima su avioni NATO-a izbacili bombe sa osiromašenim uranijumom tokom 1999. godine.

Da li bi crnogorsko zakonodavstvo moglo da se izbori sa problemima u slučaju nastajanja ekološkog zagađenja ili bi bio slučaj kao u Hrvatskoj na poligonu u Slunju, gdje se stvara otpad usljed vojnih vježbi čije količine i vrste još uvijek nijesu poznate javnosti.

Zbog višestrukih socioloških, ekoloških, ekonomskih, bezbjedonosnih, moralnih razloga, politička elita u Crnoj Gori i građani moraju biti oprezni i jako dobro razraditi sve argumente prije donošenja konačne odluke o pristupanju NATO savezu.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *