Započet projekat „Eko-edukacija i ljetnja škola ekologije“

Nikšić, 6. 3. 2014. godine Društvo mladih ekologa Nikšić započelo je realizaciju projekta „Eko-edukacija i ljetnja škola ekologije“, koji je finansijski podržan na prošlogodišnjem konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Planirano je da traje pet mjeseci. Čine ga tri osnovne aktivnosti:

  • Medijska kampanja i edukacija srednjoškolaca
  • Organizovanje testiranja za učenike srednjih škola
  • Organizovanje ljetnjeg edukativno-radnog kampa za 30 srednjoškolaca

Eko-obrazovanje i formiranje ekološkog načina mišljenja ima značajnu ulogu kako u obrazovno-vaspitnim ustanovama, tako i u vaninstitucionalnom obrazovanju. Da bi se od čovjeka očekivalo i zahtijevalo ekološko ponašanje, potrebno ga je prethodno edukovati. Stoga ne treba situaciju prepuštati slučaju, već se pitanju organizovane nastave, sa tematikom ekologije, mora prići veoma ozbiljno i efikasno, naravno kroz inoviranje postojećih nastavnih planova i programa i uvođenjem regularnih ekoloških sadržaja. Ekološko obrazovanje podrazumijeva favorizovanje novih stilova života, novih etičko-kulturnih vrijednosti, slobodne i odgovorne ličnosti.

Projektom „Eko-edukacija i ljetnja škola ekologije“ predviđeno je podizanje svijesti srednjoškolaca o značaju očuvanja životnog okruženja kroz edukaciju, takmičarske aktivnosti i boravak u prirodi.

Direktna ciljna gupa su nam srednjoškolci kao mlada populacija, koja je potencijal kako za sveukupni tako i za ekološki razvoj. Procjenjujemo da će u ovaj program biti uključeno oko 500 učenika srednjih škola.

Smatramo da je tematika projekta interesantna i da ćemo ostvariti uspješnu saradnju sa srednjim školama i medijima. Takođe, od učesnika programa očekujemo visok nivo znanja jer će samo najuspješniji biti u mogućnosti da učestvuju u ljetnjem eko-kampu.

Očekujemo da će ovaj projekat imati dugoročnu održivost jer će učesnici biti u obavezi da svoja znanja i iskustva prenesu na druge.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *