Očišćen dio korita Bistrice

Nikšić, 25. 7. 2015. godine Društvo mladih ekologa Nikšić u okviru projekta „Povećanje stepena zaštite rijeke Bistrice“, koji je finansijski podržan u okviru IPA programa Asosijacija agencija lokalnih demokratija, realizovalo je akciju ukljanjanja otpada iz korita rijeke Bistrice uzvodno od Mosta Perunovića.

Angažovanjem mehanizacije u dužini od 200 metara, od mjesta završetka betonskog kanala do Mosta Perunovića, uklonjeno je ukupno oko 180 kubika otpada i zemlje. Naime, uzvodno od te lokacije u dužini od oko 1,5km korito Bistrice je betonirano i ukupan otpad iz tog dijela bujica je nanijela na potez gdje prestaje kanal i gdje se korito širi.

Uklonjeni otpad je različitog porijekla i sadržaja, a posebno su bile izražene stare automobilske gume.

Ova akcija je ujedno dio šire kampanje koju smo sprovodili tokom osam mjeseci trajanja projekta, koji se odnosio na animiranje šire zajednice da povede više brige o zaštiti rijeke Bistrice i vodnog resursa u lokalnoj zajednici.

Ovo je ujedno bila posljednja akcija predviđena projektom. Planirano je bilo da se realiuzuje u septembru prošle godine, ali zbog obilnih padavina i stalnog toka rijeke Bistrice tek su u ovom periodu stvoreni povoljni uslovi za realizaciju.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *