Poziv u Koaliciju nevladinih organizacija za praćenje toka pregovora u okviru Pregovaračkog poglavlja 27 – Životna sredina

Podgorica, 7. 3. 2016. godine Nevladine organizacije Green Home, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Društvo mladih ekologa i Sjeverna zemlja iz Crne Gore kao i Zelena Akcija/Friends of the Earth iz Hrvatske u susret najavljenom otvaranju pregovora za Poglavlje 27 – Životna sredina formiraće Koaliciju nevladinih organizacija za praćenje toka pregovora u okviru tog poglavlja.

Osnovni zadatak ove koalicije biće da analizira i aktivno prati pregovaračke aktivnosti i proces EU integracija u okviru Pregovaračkog poglavlja 27, kao i da priprema izvještaje, komentare i sugestije za relevantna dokumenta u procesu pregovora.

Cilj i motiv za ovakvo djelovanje nevladinih organizacija je, prije svega, želja za unapređenjem učešća civilnog društva u praćenju, zastupanju i promovisanju evropskih tekovina u oblasti životne sredine. Smatramo da se aktivnim učešćem civilnog sektora kroz proces monitoringa daje doprinos kvalitetu pregovaračkog procesa i njegovoj transparentnosti, a dugoročno gledano i izgradnji kapaciteta institucija koje brinu o stanju životne sredine.

Budući da se u dosadašnjem procesu EU integracija pokazalo da postoji nedostatak kapaciteta na svim nivoima, smatramo da je potrebno iskoristiti i kapacitete civilnog društva koji u okviru svojih iskustava, ekspertize i kontakata, mogu značajno pomoći samom procesu EU integracija. Osim toga, ovo je prilika i za civilni sektor da, kroz poreces monitoringa i uz saradnju sa kolegama iz drugih sektora i organizacija, jača svoje kapacitete za aktivno učešće u procesu integracija.

Stoga, pozivamo zainteresovane nevladine organizacije da se uključe u rad Koalicije, tako što će popuniti UPITNIK i poslati ga na e-mail adresu masa.tomkovic@greenhome.co.me najkasnije do 15. marta 2016. godine.

Za selektovane organizacije biće organizovane obuke o procesu EU integracija, sadržaju Pregovaračkog poglavlja 27, analizama politika, javnom zastupanju, nacionalnom zakonodavstvu i zakonodavstvu Evropske unije (EU) u oblasti životne sredine. Takođe, biće organizovani i radni sastanci članova Koalicije u cilju pripreme zajedničkih stavova i komentara na relevantne dokumente.

Koalicija se formira u okviru projekta “Izgradnja kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori”, koji se realizuje uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Ukoliko imate pitanja ili potrebu za detaljnijim informacijama stojimo Vam na raspolaganju putem e-mail adrese: masa.tomkovic@greenhome.co.me ili putem telefona 020/609-375.

Centar za zaštitu i proučavanje ptica

Društvo mladih ekologa

Sjeverna zemlja

Zelena Akcija/Friends of the Earth

Green Home

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *