Opština Nikšić i DMEN dogovorili prve korake u cilju zakonske zaštite Studenačkih glavica

Nikšić, 16. 3. 2016. godine Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) u okviru projekta „Eko-park Blace – čistije, ljepše, korisnije“, koji je finansijski podržan na konkursu Pivare „Trebjesa“, nastavlja inicijativu da se lokalitet Studenačke glavice sa Blacama stavi pod zaštitu.

Tim povodom danas je u Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine održan sastanak predstavnika DMEN-a i Opštine Nikšić na kome je razgovarano o pomenutoj ideji.

”Sastanak smo iskoristili da u ime zainteresovane javnosti prezentujemo staru – novu inicijativu i predložimo buduće zajedničke korake. Smatramo da je sastanak bio plodotvoran i možemo ponosno saopštiti da smo dogovorili prve buduće zajedničke korake koji će se kretati u smjeru proglašenja lokaliteta Studenačke glavice i Blace zaštićenim područjem. Stavljanjem pod zaštitu ovaj lokalitet će se lakše sačuvati od devastacije, a ujedno ćemo kao zajednica ispuniti i moralnu obavezu prema budućim generacijama i ostaviti im u nasljedstvo očuvan dio prirode”, poručio je Miodrag Karadžić ispred NVO Društvo mladih ekologa.

Nebojša Adžić, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine u SO Nikšić, povodom ovog predloga smatra da su usaglašeni stavovi, te da se radi o veoma značajnom projektu koji se mora realizovati u narednom periodu.

”U Prostorno-urbanističkom planu opštine Nikšć predio Studenačkih glavica takođe je prepoznat kao prostor koji je potrebno dovesti u nivo zaštite. Saglasni smo sa vašim inicijativama i dajemo vam punu podršku u daljim koracima u cilju očuvanja prirodnih ljepota i vrijednosti Studenačkih glavica”, izjavio je Adžić.

Inicijativa je do sada podrazumijevala dvomjesečnu kampanju sa građanima o značaju zaštite ovog lokaliteta i prikupljanje potpisa podrške. Prikupljeno je 618 potpisa što je pokazatelj velikog interesovanja od strane lokalne zajednice za zaštitu Studenačkih glavica.

Uzvišenje Studenačke glavice nalazi se u centralnom dijelu Nikšićkog polja i zauzima površinu od 270ha. Izdvaja se lokalitet Blace, kao tipično malo kraško polje sa izvorima i ponorima. Studenačke glavice karakteriše veliko bogatstvo flore i faune, uz prisustvo endemičnih vrsta. Ovaj lokalitet nije dovoljno istražen i izučen, pa je u narednom periodu potrebno preduzeti aktivnosti i u tom smjeru.

U periodu prije probijanja zaobilaznog puta Brlja – Duklo u Skupštini opštine Nikšić bilo je riječi o istoj inicijativi. Međutim, posle izgradnje zaobilaznice odustalo se jer je nova saobraćajnica ”prošla” kroz planirano zaštićeno područje.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *