Upoznaj skriveni Nikšić

Nikšić, 4. 12. 2017. godine Društvo mladih ekologa realizuje projekat „Promocija i valorizacija nedovoljno iskorišćenih eko-turističkih potencijala Nikšića“, koji je finansijski podržan na konkursu Skupštine opštine Nikšić za nevladine organizacije.

Trenutno se sprovodi treća faza koja podrazumijeva izradu „Analize nedovoljno afirmisanih eko-turističkih lokaliteta u opštini Nikšić“. Analiza ima zadatak da jednostavnim jezikom, kako stručnoj tako i laičkoj javnosti, predstavi mogućnosti unapređenja eko-turističke ponude grada na lokalitetima koji su poznati široj javnosti, ali nijesu dovoljno iskorišćeni, kao i na lokalitetima koji do sada nijesu valorizovani i poznati široj javnosti.

Nikšić ima povoljan geografski i geostrateški položaj, obnovljive prirodne resurse i dobru povezanost putnom infrastrukturom sa susjednim opštinama u Crnoj Gori i regionom sa sjeverozapadne strane što su dobre mogućnosti za razvoj turizma, ali postojeća turistička atraktivna osnova (prirodne ljepote, kulturna baština i sl.) nije dovoljno promovisana široj javnosti i iskorišćena na odgovarajući način.

Iako je projektom planiran opis 10 do 15 lokaliteta, analiza za sada sadrži opis 22 lokaliteta. Tako se u njoj našao opis eko-turističkog korišćenja vodnog resursa, speleološke atrakcije, opis kulturno-istorijskih spomenika (Jerinin grad, Nikšina ploča, arheološko nalazište Gradina, Voltica…), mogućnosti razvoja eko-sela, ideja za prenamjenu Doma revolucije u atraktivni prirodnjački centar, kao i ideje za razvoj gastronomskih manifestacija…

Kako je projekat koncipiran da u partnerskoj akciji sa institucijama i organizacijama u zajednici doprinese obogaćivanju eko-turističke ponude grada, ovom prilikom Vas molimo, ukoliko prepoznajete neki specifičan lokalitet u opštini Nikšić, da dostavite informacije sa fotografijama i tako doprinesete boljem eko-turističkom predstavljanju grada.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *