Predstavljeni rezultati projekta eko-turističke valorizacije grada

Nikšić, 18. 1. 2018. godine Nevladina organizacija Društvo mladih ekologa Nikšić javnosti je predstavila rezultate projekta „Promocija i valorizacija nedovoljno iskorišćenih eko-turističkih potencijala Nikšića“. Osnovni...