Loš koncesioni ugovor ili loš koncesionar

Nikšić, 19. 3. 2019. godine Da se šumama ne gazduje kao sa ekološkim i ekonomskim resursom može se primijetiti gotovo svuda u Crnoj Gori gdje...