Loš koncesioni ugovor ili loš koncesionar

Da se šumama ne gazduje kao sa ekološkim i ekonomskim resursom može se primijetiti gotovo svuda u Crnoj Gori gdje su one date pod koncesiju....