Loš koncesioni ugovor ili loš koncesionar

Nikšić, 19. 3. 2019. godine Da se šumama ne gazduje kao sa ekološkim i ekonomskim resursom može se primijetiti gotovo svuda u Crnoj Gori gdje su one date pod koncesiju.

Jedan od takvih primjera je i sječa mladih borovih stabala u Grahovskom polju. Same slike sa terena pokazuju devastaciju šireg kompleksa na način da su i poslije završetka sječe neka posječena stabla ostala naslonjena na druga i nijesu uklonjena, nije uklonjeno sitno granje već je ostavljeno nadomak samog komplesa, ruinirani su prilazni putevi, oštećen fudbalski teren…

Sve to ukazuje na neprofesionalizam, nebrigu i neodgovornost. Kad se zatekne ovakvo stanje javlja se i nedoumica da li je u pitanju loš koncesioni ugovor ili loše odrađena koncesija?

Ako je došlo do nesprovođenja koncesije u skladu sa ugovorenim obimom i dinamikom, zašto nije došlo do raskida koncesije?

Zašto tokom i nakon koncesije nadležna kontrolno-nadzorna služba nije obavezala koncesionara da sprovede do kraja koncesioni ugovor ili u suprotnom slučaju zakonski sankcionisala koncesionara?

Bilo kako bilo u oba slučaja, i koncendent i koncesionar su pošli na drugu lokaciju dok problemi ostaju lokalnoj zajednici. Lokalna zajednica, koja obično ne dobija ništa ili mrvice od koncesije, bude ta koja će da rješava probleme sanacije terena i prilaznih puteva, zaštite od požara i sl.

Smatramo da prvenstveno nadležne institucije za davanje koncesija moraju ozbiljnije da se pozabave problematikom koju donosi davanje šuma pod koncesiju, a onda da se pojača briga, zajedničke aktivnosti i doprinos drugih činilaca društva, kako nadležnih institucija, tako i civilnog sektora. Vrlo bitnu ulogu ima i sveukupno jačanje svijesti. Opšti zadatak zajednice treba da bude borba za potpuno sprovođenje Zakona o šumama, Zakona o koncesijama i koncesionih ugovora.

U konkretnom slučaju treba postupiti po koncesionom ugovoru, zakonu i savjesti o očuvanju šuma za buduće generacije. Ruinirane terene i šumske puteve sanirati i ostaviti u dobrom stanju kako bi se izbjegle komplikacije prilikom eventualnog izbijanja požara.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *