Potrebna je veća briga o šumama

Svjedoci smo da su šume Crne Gore jedan od resursa koji je posljednjih godina bio na udaru kako nelegalne sječe, tako i požara velikih razmjera...