Potrebna veća briga o šumama

Nikšić, 21. 3. 2019. godine Svjedoci smo da su šume Crne Gore jedan od resursa koji je posljednjih godina bio na udaru kako nelegalne sječe, tako i požara velikih razmjera koji su uništili stotine hektara šume. Prema svim pokazateljima, kod nas je čovjek glavni uzročnik šumskih požara. Podaci govore da je nešto preko 60 odsto požara izazvano namjerno ili nepažnjom čovjeka.

Motivi za podmetanje požara su često finansijske prirode, a dio nastaje zbog nemara i nebrige. Nerijetki slučajevi kod nas su da se požari namjerno izazovu kako bi se stvorilo pogodno tlo za rast pečurki, ali i dobila drvna masa za preradu i izradu peleta po mnogo manjim cijenama od realne.

I pored toga što zakonodavstvo u ovim slučajevima predviđa visoke kazne (šest do 12 godina zatvora u zavisnosti od pričinjene štete), sprovođenje normi nije adekvatno, pa je i jako mali broj sankcionisanja odgovornih.

Jačanje prevencije i brzo reagovanje u sličnim budućim situacijama su neki od odgovora kako se boriti sa šumskim požarima u cilju zaštite šumskog bogatstva i cjelokupnog ekosistema.

Neodgovornost raznih aktera u sistemu dovela je do toga da nam šuma više nije veliki razvojni resurs već upravo suprotno, opožareni prostori koji lokalnom stanovništvu godinama ne donose nikakve prihode i postaju razlog depopulacije. Neadekvatno upravljanje šumama i neulaganje u lokalne zajednice osiromašili su ruralne prostore u Crnoj Gori toliko da ova mjesta postaju potpuno bezvrijedna.

Nevladine organizacije Župa u srcu i Društvo mladih ekologa smatraju da, osim jačeg sprovođenja postojeće kaznene politike za nanošenje štete šumama, treba usvojiti i set adekvatnih zakonskih i podzakonskih akata usmjerenih na smanjenje prakse podmetanja požara.

Insistiramo da se uvede strogi nadzor nad otkupom pečurke, a u mjestima gdje je bilo požara treba najmanje 10 godina zabraniti bilo kakvu aktivnost na sakupljanju pečurki uz istovremeno pojačanje inspekcijskih nadzora.

Takođe, smatramo da treba povećati cijenu otkupa opožarene drvne mase do granice isplativosti prerade u pelet. Na ovaj način bi se smanjio i ovaj uticaj na izazivanje požara u šumama.

Uz sve ove mjere mislimo da treba sa mnogo više pažnje pristupiti pošumljavanju. Potrebno je uspostaviti fond za obnovu šume sa prikupljanjem redovnih finansijskih sredstava od svih privrednih subjekata koji se bave sječom i preradom drvnih sortimenata, kao i od pojedinaca koji koriste šume.

Ova aktivnost je planirana projektom ”Aktivne ruralne zajednice za bolju budućnost”. Projekat finansira Evropska unija preko projekta ALTER-Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih oblasti kojeg u Crnoj Gori implementira Mreža za ruralni razvoj Crne Gore. Projekat sprovode Društvo mladih ekologa i Župa u srcu.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *