Monthly Archive: April 2019

0

Ne mučite Bukovicu

Rijeka Bukovica, nastaje ispod obronaka Ivice i Durmitora, posjeduje izuzetan kvalitet vode i netaknut pejzaž ali ipak je u 21. vijeku, kada se svuda u...

0

Uklanjan otpad u Bjeloševini

13.04.2019. Nikšić/Župa. Društvo mladih ekologa je u okviru projekta „Učinimo vode ljepšim“ u saradnji sa MZ Župa, nevladinom organizacijom Župa u srcu i mještanima sela...