Uklanjan otpad u Bjeloševini

13.04.2019. Nikšić/Župa. Društvo mladih ekologa je u okviru projekta „Učinimo vode ljepšim“ u saradnji sa MZ Župa, nevladinom organizacijom Župa u srcu i mještanima sela...