Uklanjan otpad u Bjeloševini

Nikšić, 15. 4. 2019. godine Društvo mladih ekologa je u okviru projekta „Učinimo vode ljepšim“ u saradnji sa MZ Župa, nevladinom organizacijom Župa u srcu...