Otvorena nova sezona u “Eko-parku Blace”

Nikšić, 18. 4. 2019. godine Društvo mladih ekologa Nikšić je u saradnji sa ekološkim, biološkim i volonterskim sekcijama JU “Ekonomsko ugostiteljske škole” i JU Gimnazije...