Realizovano predavanje na temu javnog zagovaranja

Nikšić; 30.05.2019. godine. Društvo mladih ekologa Nikšić je u okviru projekta ”Jačanje kapaciteta za bolje ekološke politike“ realizovalo predavanje na temu „Pravni instrumenti i tehnike...