Podijeljeno 40 kanti i postavljena tri kontejnera

Nikšić, 16. 6. 2019. godine Društvo mladih ekologa je u saradnji sa MZ Župa i Servisom za zaštitu voda podijelilo 40 kanti za sakupljanje otpada...