Moramo se prilagoditi novim uslovima usljed klimatskih promjena

Nikšić, 18. 7. 2019. godine NVO Društvo mladih ekologa je u okviru projekta ”Jačanje kapaciteta za bolje ekološke politike“ organizovalo predavanje na temu „Klimatske promjene u...