Donijeti nova strateška dokumenta u oblasti životne sredine

Nikšić, 29.08.2019. godine Društvo mladih ekologa Nikšić je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za odgovornije ekološke politike“ organizovalo okrugli sto na temu „Lokalne ekološke politike...