Podijeljni flajeri o klimatskim promjenama i ambroziji

Nikšić, 30. 8. 2019. Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) sprovelo je danas dvije informativne kampanje sa građanima u okviru kojih je skrenuta pažnja na klimatske...