Podijeljni flajeri o klimatskim promjenama i ambroziji

Nikšić, 30. 8. 2019. Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) sprovelo je danas dvije informativne kampanje sa građanima u okviru kojih je skrenuta pažnja na klimatske promjene i suzbijanje korovske biljke ambrozije.

Tom prilikom na Trgu slobode dijelili smo flajere koji sadrže osnovne informacije o glavnim uzrocima klimatskih promjena. Ideja je bila da predstavimo uticaj saobraćaja, industrijskih pogona i grijanja tokom sezone loženja kao glavnih emitera gasova sa efektom staklene bašte.

Glavni izvor emisije CO2 su fosilna goriva, koja su i najveći uzročnik zagađenja vazduha.

U razgovoru sa građanima naišli smo na interesovanje i zabrinutost kada su u pitanju mjere koje se sprovode radi prevencije, ali i odgovora na klimatske promjene. Primijetili smo i da ova tema još uvijek nije dovoljno prisutna u javnosti s obzirom da dio ljudi nema jasnu sliku o klimatskim promjenama kao globalnom procesu koji utiče na životnu sredinu i njihove živote.

Uvjereni smo da je direktna komunikacija doprinijela unapređenju znanja i stavova i da će podstaći učešće u procesu donošenja odluka na ovu i slične teme u budućnosti.

Kampanja na Trgu slobode organizovana je u okviru projekta ”Jačanje kapaciteta za bolje ekološke politike” koji je finansijiski podržan kroz projekat ”Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori”, a koji realizuje Green Home uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave.

Posle više akcija uklanjanja ambrozije na terenu, danas smo nastavili edukativni dio projekta ”Stop ambroziji”. Zainteresovani građani su mogli da čuju nešto više o ovoj alergenoj i korovskoj biljci, koja je zastupljena i u našim krajevima. Ambrozija se uglavnom može pronaći pored puteva, uz mostove, na obalama rijeka, u nanosima pijeska i šljunka… S obzirom da izaziva preko pola polenskih alergija, građani su pokazali da ih zanima kako se boriti sa ovom alergenom, ali i da do sada nijesu znali puno o ovoj biljci kao uzročniku te vrste zdravstvenih problema.

Projekat „Stop ambroziji“ je finansijski podržan od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove kroz konkurs za NVO u oblasti „Uništavanje korovske biljke ambrozije i edukacija stanovništva o štetnosti ambrozije“.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *