Unaprijeđena znanja i razmijenjeni stavovi o upravljanju otpadom

Nikšić; 02.10.2019. godine. Društvo mladih ekologa je za predstavnike lokalnog ekološkog nevladinog sektora i predstavnike lokalne uprave organizovalo predavanje na temu „Upravljanje otpadom u Crnoj Gori“.

Predavač je bio Igor Jovanović, predstavnik Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Tokom predavanja Igor Jovanović je prisutnima prenio informacije o trenutnim državnim planovima i programima upravljanja otpadom, do sada realizovanim infrastrukturnim projektima, hronološki je nabrojao donešene pravne akte u oblasti upravljanja otpadom i naglasio da su u skladu sa Direktivama EU.

Takođe je prisutne informisao o aktivnostima na tretiranju medicinskog otpada i otpada životinjskog porijekla. Govorio je i o pokrenutim infrastrukturnim projektima koji su u nešto većoj mjeri izraženi u centralnom i južnom dijelu Crne Gore a zatim naveo i da se u poslednje vrijeme dosta radi na planovima i projektima za sjeveru Crne Gore.

Istakao je neusklađenost zvaničnih podataka i podataka koje posjeduje Ministarstvo održivog razvoja i turizma kada je u pitanju procenat reciklaže otpada i istako potrebu povećanja reciklaže  i formiranja reciklažnih dvorišta od strane loklanih uprava kao i potrebi uspostavljanja sistema proširene odgovornosti u planu upravljanja otpadom.

Diskusija je poslužila de se otvore pitanja o mnogim važnim temama koje se tiču upravljanja otpadom u Crnoj Gori i Nikšiću. Naglasak je stavljen na plan upravljanja otpadom koji bi podrazumijevao izgradnju postrojenja za termičku obradu u Nikšiću gdje je većina prisutnih iznijela negativan stav po tom pitanju i opšti stav je da o takvom projektu trebaju da odlučuju građani.

Jovo Radulović iz NVO Župa u srcu je dao komentar o trenutnoj situaciji u prigradskim zonama gdje još uvijek nije formirana komunalna infrastruktura i iznio stav da je u tom slučaju nemoguće govoriti o bilo kakvoj reciklaži. Takođe je iznio mišljenje da sva domaćinstva trebaju biti u obavezi da plaćaju za komunalne usluge.

Savo Milojević iz Ekološkog pokreta Ozon je dao komentar na gradsku deponiju u Mislovom dolu i iznio stav da se čini prekršaj prilikom svakog odlaganja otpada na njoj jer se radi o nelegalnom odlagalištu i naglasio da je krajnje vrijeme da se krene u sanaciju i traženje održivog rešenja. 

Predavanje se realizuje u okviru projekta „Upoznajmo otpad bolje“, koji je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Nikšić, Tivat, Kotor, Pljevlja i Podgorica.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *