Poziv građanima da zabilježe pozitivne primjere uklanjanja otpada

Nikšić, 17. 10. 2019. godine Pokreni se i pošalji nam kratak video-zapis o uklanjanju otpada sa bilo koje lokacije u opštini Nikšić. Svjedoci smo svakog...