Budućnost je u zelenoj ekonomiji

Nikšić, 29.10.2019. godine. Društvo mladih ekologa je za predstavnike lokalne uprave i nevladine organizacije realizovalo trening na temu  „Zelena ekonomija u kontekstu EU integracija“.

Osnovni zadatak treninga je bio transfer znanja o trenutnoj situaciji, dostignućima i planovima koji se tiču zelene ekonomije kod nas i u EU.

Trening je vodila Ivana Raičević, specijalista zaštite životne sredine. Kroz prvi dio prisutni su mogli da se upoznaju sa suštinom i konceptom zelene ekonomije, važnim strategijama, planovima EU, zelenim poslovima, zelenim gradovima i primjerima dobre prakse iz EU.

Tokom drugog dijela treninga razgovaralo se o institucionalnom i regulatornom okviru zelene ekonomije u Crnoj Gori, zatim o do sada urađenom, mogućnostima za otvarenje novih radnih mjesta i primjerima dobre prakse.     

Kada su u pitanju radna mjesta najveći potencijali za kreiranje zelenih poslova nalaze se u obnovljivim izvorima energije (energija vjetra, solarni izvori, biomasa, geotermalni izvori), reciklaži, javnom i željezničkom saobraćaju, energetski efikasnoj gradnji, organskoj poljoprivredi i održivim malim farmama, održivom upravljanju šumama i poslovima u turizmu.

Mnoge zemlje, među kojima je i Crna Gora, prepoznale su usvajanje pristupa zelene ekonomije kao strategiju za budućnost. Crna Gora je čvrsto opredijeljena da svoj ekonomski razvoj što više zasniva na principima zelene ekonomije. Crna Gora je među prvim državama regiona jugoistočne Evrope koja je uspostavila strateški i institucionalni okvir za održivi razvoj u skladu sa standardima razvijenih zemalja Evropske unije. Opšti je stav prisutnih bio da u Crnoj Gori postoji dobra osnova za razvoj zelene ekonomije ali su i pojedini učesnici tokom diskusije istakli da se mora više raditi na konkretnom planu.

Trening se realizovao u okviru projekta „Misli i djeluj zeleno“ koji finansira Evropska unija, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore u okviru projekta FORS Montenegra Green Economy for Advanced Region /Zelena ekonomija za razvoj regiona.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *