Građanima predstavljena brošura o zelenoj ekonomiji

Nikšić, 23.06.2020. Društvo mladih ekologa Nikšić danas je na Trgu slobode predstavilo brošuru „Analiza lokalnog konteksta zelene ekonomije sa osvrtom na EU nivo”.

Podijelili smo 300 primjeraka Analize, a u direktnom razgovoru sa građanima zapazili smo interesovanje za ovu temu, kao i zabrinutost za resurse kojima raspolaže opština Nikšić i Crna Gora.

Najviše pitanja građana odnosilo se na prekomjerno i neracionalno korišćenje električne energije, drvne biomase, kao i probleme koje stvaraju veliki industrijski sistemi koji još uvijek ne posluju po principima zelene ekonomije, nedostatak reciklaže i cirkularne ekonomije…

Takođe, utisak je da je sam pojam zelene ekonomije prilično nejasan velikom broju naših sagovornika, što samo potvrđuje opravdanost današnje kampanje.

Analiza se prvenstveno bavi politikama i programima koji se tiču zelene ekonomije u opštini Nikšić. Rađena je na osnovu raspoloživih strateških lokalnih dokumenata i programa (Strateški plan razvoja opštine Nikšić 2014-2019, Lokalni ekološki akcioni plan LEAP i Lokalni energetski plan LEP za opštinu Nikšić 2015-2025). Identifikovani su i predstavljeni najvažniji dokumenti na nivou Crne Gore, koji se tiču zelene ekonomije (Nacionalna strategija održivog razvoja do 2030. godine i Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja 2015-2020). Takođe, Analiza pruža uvod u najnovije planove i programe Evropske unije (Strategija Evropa 2020, Plan ulaganja za održivu Evropu i Evropski zeleni dogovor).

Tokom sedmice naši članovi još jednom će na Trgu slobode dijeliti Analizu, kao i promotivne materijale projekta.

Dokument je takođe dostupan na našoj interent stranici www.dmen.me

Analiza lokalnog konteksta zelene ekonomije sa osvrtm na EU nivo nastala je u okviru projekta ”Razmišljaj i djeluj zeleno”. Projekat fnansira Evropska unija , a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore u okviru projekta FORS Montenegro Green Ekonomy for Advanced Regiona / Zelena ekonomija za razvoj regiona.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *