Tagged: nelegalne deponije

0

Minimizirati nelegalna odlagališta otpada

Nikšič, 15. 12. 2010. godine Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) počelo je sa realizacijom treće faze projekta „Zajedno za čistiju i zeleniju životnu sredinu“ koji...