Tagged: Sportsko-ribolovni klub Nikšić (SRK-NK)

0

Jačamo aktivnosti na zaštiti voda

Nikšić, 15. 12. 2018. godine Predstavnici nevladine organizacije Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) i Sportsko-ribolovnog kluba Nikšić (SRK -NK) održali su sastanak na kojem su...

0

Pomažemo očuvanje ribljeg fonda

Nikšić, 18. 7. 2018. godine Volonteri NVO Društvo mladih ekologa učestvovali su u akciji spasavanja ribe na Slanom jezeru, koju je organizovao Sportsko-ribolovni klub Nikšić (SRK-NK)....